גיל המבוטח
מגדר
מעשן
ביטוח חיים
i

סכום פיצוי מבוקש בביטוח חיים – הינו סכום הפיצוי אותו תבחר לתת למוטבים , במקרה של מותו המוקדם המבוטח.

תקופה
מחלות קשות
i

סכום פיצוי מבוקש  לביטוח מחלות קשות – הינו סכום הפיצוי אותו תבחר לקבל במקרה של גילוי מחלה קשה (התקף לב , מחלת הסרטן , אירוע מוחי וכו')  , למשל 100,000 ₪ פיצוי.

תקופה
סרטן
i

סכום פיצוי מבוקש  לביטוח סרטן – הינו סכום הפיצוי אותו תבחר לקבל במקרה של גילוי מחלה קשה (התקף לב , מחלת הסרטן , אירוע מוחי וכו')  , למשל 100,000 ₪ פיצוי.

תקופה
ביטוח בריאות
תקופה
+
1 אנשים
דילוג לתוכן